Homeopatija shvata bolest kao posledicu dubljeg poremećaja u telu, a sve tegobe samo vidljivim manifestacijama. Bolest ne postoji kao izolovan entitet, postoje samo bolesni ljudi, kaže za portal Zdrava i prava dr sci. med. Petar Popović, specijalista imunologije i homeopata. Baš tako, objašnjava, homeopatija gleda i na alergije – kao na simptome koji ukazuju da se životna energija osobe poremetila i da ne može spontano da razreši, odnosno prevaziđe situaciju u kojoj se nalazi. Homeopatija čak tvrdi da preosetljivost na osobe ili okruženje izaziva alergiju.

 

Preosetljivost na neke osobe, situacije ili okruženje je krivac za alergiju

Sve je počelo pojavom veoma bolnih upala tetiva, preosetljivost na bol i to nepoznatog uzroka, koje nisu jasno mogle da se definišu i uklope u neku dijagnozu i za koje, samim tim, nije bilo adekvatne „klasične” terapije. Srećom, iako već specijalista imunologije, potpuno okrenut nauci i naučnom metodu, nisam imao negativne predrasude i za terapije čiji način delovanja tada nisam razumeo, pa sam se obratio za pomoć homeopati. Nije se desilo izlečenje preko noći, ali su tegobe vremenom postajale sve ređe i sve slabijeg intenziteta.

Promene na bolje bile su vidljive i na drugim poljima, ali ne samo fizičke prirode, već i one za koje sam verovao da su stvar karaktera i kao takve nepromenjive. Nešto kasnije sam shvatio da je kod mene postojala izvesna odbojnost prema „hemijskom” pristupu lečenja, odnosno uklanjanju simptoma, a moj istraživački duh i želja da razumem i naučim i drugačije pristupe lečenju vodili su me dalje putem homeopatije.

– Prednosti homeopatskog pristupa lečenju su efikasnost, trajnost i potpuna neškodljivost. Efikasnost i trajnost isceljenja su posledica stimulacije prirodnih mehanizama samoizlečenja i delovanja usmerenog na suštinski odnosno izvorni problem zbog koga osoba oseća određene simptome i tegobe (a ne samo njihovo uklanjanje ili blokiranje).

– Neškodljivost homeopatskih lekova postiže se specifičnim načinom pripreme leka, tzv. potenciranjem, čime se uklanjaju svi eventualno nepoželjni efekti koje može imati supstanca od koje se lek priprema, a istovremeno se pojačava njena lekovitost. Moram reći da mene fascinira činjenica da homeopatskom pripremom svaka pa i najotrovnija supstanca ili npr. biljka postaje lekovita dok bilo kakva izvorna toksičnost potpuno nestaje.

Dr Petar Popović, spec. imunologije i homeopata 061 44 155 49

Klasična medicina posmatra čoveka prevashodno kroz hemijske procese a zanemaruje mentalnu i emotivnu pozadinu i životnu energiju (vitalnu silu) koja svim procesima upravlja.

Alergije su prosto greška ili zabunjenost imunskog sistema koji usled nekih molekularnih anomalija neadekvatno reaguje na bezopasne materije iz svoje okoline, kao što je polen. Pristup lečenju je blokirati imunske mehanizme i sprečiti pojavu simptoma. Homeopatija, međutim, alergije vidi kao simptome koji ukazuju da se životna energija osobe poremetila i da ne može spontano da razreši, odnosno prevaziđe situaciju u kojoj se nalazi – ističe dr sci. med. Petar Popović.

Uzroci su najčešće na mentalnom i emotivnom nivou u smislu “preosetljivosti” na osobe, situacije ili okruženje u kome se boravi, što za osobu postaje veoma neprijatno.

Ukoliko neprijatna situacija traje, a mi ne reagujemo i ne razrešimo je (jer često je i nismo potpuno svesni), ona postaje vidljiva samo kroz fizičke simptome, u ovom slučaju karakteristične za alergije (preosetljivosti).

Homeopatski pristup lečenju je otkrivanje i razrešenje, odnosno prevazilaženje ili prerastanje neprijatne situacije, naravno stimulacijom prirodnog puta samoisceljenja.

Polinol ima rešenje za alergiju

Homeopatska medicina zasniva se na individualnom pristupu i individualnom leku koji odgovara osobi a ne bolesti ili dijagnozi i taj pristup lečenju svakako ima prednost u smislu efikasnosti i trajnosti lečenja, pogotovo kada se radi o hroničnim tegobama.

Međutim, homeopatski lekovi se sa velikim uspehom primenjuju i simptomatski i veoma su efikasni u akutnim stanjima, što i najčešće jesu alergije, a izbor leka se pravi prema najizraženijim tegobama (svrab očiju, jak sekret iz nosa, učestalo kijanje i sl.).

Najzad postoje i kombinovani homeopatski lekovi, kao što je “Polinol”, koji sadrže nekoliko lekova čime se postižu bolji efekti kod većeg broja pacijenata, naravno uz zadržavanje potpune bezbednosti i odsustvo neželjenih efekata.

Izvor: zdravaiprava.com