Jadranka Šunić, “Balans Medika”: Od baba Stane do alternativne medicine