Lečenje hiperaktivnosti: Homeopatija bolja od pilula