Dodela nagrade OŠ Despot Stefan Lazarević u Beogradu-kampanja Zaštita za sve