Ivana Božović, novinarka RTS: Kako čuvam lepotu leti