Stvara se ogromna konfuzija, a ovi znakovi su na udaru