Nova tehnika izmene gena može da iskoreni nasledne bolesti