Pacijenti, lekari i novinari spremali specijalitete iz brošure „Ishrana pacijenata sa hematološkim malignitetima“