Pozitivna energija kuvara, jedan od ključnih faktora