Samsung je pokrenuo kampanju za mlade „Otvori se, zatvori se“