STADA među liderima farmaceutskih kompanija u održivom razvoju