„Svemirski brodovi“ u galeriji Monolog: Istraživanje tame i slike koje apsorbuju svetlost