Tek svaki drugi obeleli od dijabetesa uzima terapiju