Više od 6.000 osnovaca testiralo ZdravoZnanje,  ovo pitanje zadalo najviše muka