“Svet je dvostruk, i jeste i nije, varljiv i titrav, lelujav, umnožen, višestruk. A takva je i duša pa i njena vrhovna emanacija – ljubav. Mi izgleda i jesmo i nismo. Tako peva Vesna Cicivac“”.

 

Foto: zdravaiprava
Foto: zdravaiprava

A ovako je književnik i novinar Raša Popov počeo predgovor knjige pesama „Senke sunčeve duše“ Vesne Popović Cicivas. I dalje, Raša Popov nas uvodi u svet duše koji je opevala Vesna:

„Tragajući za kulminacijom života, pesnikinja je nalazi u Visokom Podnevu, u letnjim menama. To je mala poema o sili života koja se usred leta budi. Pokreće čoveka nizom vitalnih sila, nosi ga nezadrživo kao okeanskom strujom ka bogovima, suzbija plakanja, duša se razodeva…

U pesmama kojima priziva lepotu, pesnikinja će se ushititi tišinom. Tad će ispevati bisernu sliku: Oslonilo se nebo na mesečeva vrata…

Po svemu, „Senke sunčeve duše“ su knjiga potrage za Nadom u ovom tužnom svetu.“

Vesna Popović Cicivas (54) radi kao psiholog – psihoterapeut u Beogradu. Prvu knjigu „Tamnava“ objavila je 2014. godine. Piše od ranog detinjstva.

Evo kako je pevala Vesna u svom delu „Senke sunčeve duše“:

Vesna Cicivas Foto: zdravaiprava
Vesna Cicivas
Foto: zdravaiprava

MELODIJA

Mesečina pliva u tvom glasu,

Slavuji gluvi su na strune

Tvoje melodije.

Pevaću ti uvek

Pesmu ljubavi, mili!

Oblaci će znati samo,

Hrastovi i jele usred dana,

Melodiju tvoga glasa.

SREĆA

Foto: zdravaiprava
Foto: zdravaiprava

Sreća je…

Ako sunce i u jesen žeže,

Ako zora oči tvoje ima,

Ako mesec plače kad odlutaš

Sreća je…

Misao i Ti.

Iako je dan tmuran,

I nebo sivo štrči,

A jutro da svane neće,

Ulica pusta,

U meni muzika proleća,

I osmeh poteče

Sreća je…

Misao i Ti!

Pripremila: Slađana Vidović