4 najveća otrova koja unosimo u organizam: Metoda za čišćenje tela