BOL se javlja kada sebe kažnjavate i baš svaki ima RAZLOG