“Dobri dabar” sakupio 245.000 dinara za knjigu Duh šume