Domka je otkrila da ima Kronovu bolest, ali i da ljudi nemaju razmevanja za bolest