Dr Spomenka Mujović: Kratki antistres program u akutnim situacijama