Hibridni AI u službi čoveka otvara nove mogućnosti