Jedan sastojak vino čini preporučljivim po zdravlje