Svaka nezdrava namirnica ima svog zdravog dvojnika