Kako nastaju psihosomatske bolesti i koja je njihova duhovna svrha