Lekovita topla salata, idealan obrok kad pritisak skače