Ljudi koji se stalno šale pate od psihičkog poremećaja