Napitak koji prosto topi kilograme, a ima samo tri sastojka