Osobe sa A grupom su fatastične, O grupa puna optimizma