Otkriće: Sprej sa lizozimom blokira razvoj COVID 19