Pandemija značajno umanjila broj mamografskih pregleda