I porodilište MediGroup u sistemu elektronske prijave novorođenčeta