Potrebno ohrabriti mlade da potraže pomoć stručnjaka