Pravilo 4 P- da li vaša veza stoji na stabilnim nogama