Prehlada se može zaustaviti u startu, a rešenje je u HOMEOPATIJI