Prokelj: Riznica minerala, vlakana, biljnih proteina i vitamina