Rad MOBILNOG MAMOGRAFA u Beogradu produžen do 20. novembra