Relaksacija, odmaranje, mir: Svima potreban predah