Sara Simović: Volim boje i slikanje, a telo je najbolja podloga