Snežana S. Milojević iz Nacionalnog invalidskog udruženja “ILCO”: Rak je izlečiv, kada se javiš na vreme