Svetski dan dijabetesa: Zdrava ishrana je pravo, ne privilegija