Svetski dan filozofije: KONFUČIJE I SOKRAT u Knez Mihailovoj