U godini jubileja park kod Ušća dobija na dar 30 sadnica