U razvijenim zemljama znatno je smanjen broj pobačaja