Žena je ženi najbolji drug, podrška je znak da niste same