Dan tolerancije: Shvatite bolest, a ne sažaljevajte pacijenta