Dr Mirjana Bogdanović: Alergija se uspešno leči i homeopatijom