I dijarea, bol u uhu i temperatura mogu da najave nicanje zubića