Informoterapija: Organizam treba posmatrati i kao električni sistem