Koliko je vitamin C koristan u borbi protiv korone?