Od roditelja zavisi da li će dete dostići željenu visinu